Provozní řád lekcí

Návštěvník lekcí je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením kurzovného je vyjádřen plný souhlas s provozním řádem a s prohlášením GDPR.